Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/2013) Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac omogućuje pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama.

 

Upiti u pisanom obliku mogu se podnijeti putem pošte, na adresu:

Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac

Vukovarska 7

31540 Donji Miholjac

 

putem elektronske pošte: czss.dm@os.t-com.hr

 

Ili putem kontakt forme:

Vaše ime i prezime (obvezno)

Vaša e-mail adresa (obvezno)

Predmet

Poruka

 

Usmeni zahtjevi mogu se podnijeti svakim radnim danom u uredovno vrijeme rada sa strankama.

Službenik za informiranje je mr. sc. Sanja Popović

Telefon: 031/631-525

Telefax: 031/632-705

E-mail: czss.dm@os.t-com.hr

 

Centar za socijalnu skrb može ograničiti pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.