Poziv na dostavu ponude za opremanje prostora

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DONJI MIHOLJAC

 

-zainteresiranim gospodarskim subjektima-

 

Predmet: Poziv na dostavu ponude

 

Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac ( u daljnjem tekstu: Naručitelj) je pokrenuo postupak jednostavne nabave za opremanje prostora. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“  br. 120/16) za procijenjenu vrijednost manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove, Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Više informacija na: