Poziv na 17. sjednicu Upravnog vijeća

Na temelju članka 131. Zakona socijalnoj skrbi (NN broj 157/13,152/14,99/15,52/16, 16/17 i 130/17)  i članka 35. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08), sazivam

 

 

 17. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DONJI MIHOLJAC

 

koja će biti održana 25. rujna 2019. godine u 14.30 sati, u Centru za socijalnu skrb Donji Miholjac, Vukovarska 7.

Više informacija na linku: Poziv na 17.sjednicu Upravnog vijeća