FINANCIRANJE
Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac financira se sredstvima državnog proračuna, a u proračunu Osječko-baranjske županije osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Centra.