Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac ustanova je socijalne skrbi s javnim ovlastima, koja pomaže građanima u ostvarivanju i zaštiti pojedinih prava, propisanih zakonom.  Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Centar za  socijalnu skrb Donji Miholjac osnovan je za područje grada Donjeg Miholjca i općina Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina i Viljevo na kojim područjima priznaje prava utvrđena zakonom i pruža socijalne  usluge osjetljivim skupinama građana kao što su siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe, maloljetna djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe lišene poslovne sposobnosti, djeca s teškoćama u razvoju, starije i nemoćne osobe, žrtve obiteljskog nasilja, invalidne osobe: Područje mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Donjeg Miholjca, dakle, obuhvaća sljedeće teritorijalno-političko područje:

 

Grad Donji Miholjac s pripadajućim naseljima: Donji Miholjac, Golinci, Miholjački Poreč, Podgajci Podravski, Radikovci, Rakitovica, Sveti Đurađ;

 

Općina Magadenovac s pripadajućim naseljima: Beničanci, Kućanci, Lacići, Magadenovac, Malinovac, Šljivoševci;

 

Općina Marijanci s pripadajućim naseljima: Bočkinci, Brezovica, Čamagajevci, Črnkovci, Kunišinci, Marijanci, Marjanski Ivanovci;

 

Općina Podravska Moslavina s pripadajućim naseljima: Gezinci, Krčenik, Martinci Miholjački, Podravska Moslavina;

 

Općina Viljevo s pripadajućim naseljima: Blanje, Bockovac, Cret Viljevski, Ivanovo, Kapelna, Krunoslavje, Viljevo.