Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac

Vukovarska 7

31 540 Donji Miholjac

OIB: 46631238611

 

Tel. 031/631-525

Fax: 031/632-705

e-mail: czss.dm@os.t-com.hr

 

Radno vrijeme:

pon. –  pet.  od 07:00 do 15:00 sati

 

Rad sa strankama:

pon. – četvr. od 07:30 do 10:30 sati

 

Pauza za odmor:

10:30 – 11:00 sati