Ovdje se nalaze zapisnici i zaključci sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službeni dokumenti usvojene na tim sjednicama, te informacije o radu formalnih radnih tijela.