Mjere za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u  postupcima prisilne naplate tražbine male vrijednosti na novčanim sredstvima

Odlukom Vlade RH donesene polovinom siječnja ove godine, državna poduzeća, banke, teleoperateri i najveći gradovi, krenuli su sa mjerom otpisa duga ili sa odgodom ovrhe nad 60.000 hrvatskih građana koji se nalaze u najdubljoj financijskoj krizi. Dugovi koji se građanima otpisuju biti će maksimalno visoki 35.000 kuna. Prioritetna skupina za otpis dugova su socijalno ugrožene osobe.

Uredi za otpis dugova formirani su u pet regionalnih centara za socijalnu skrb.

Preuzmite zahtjev za otpust/otpis duga odnosno odgodu ovrhe:

Dužnik koji ima dug prema više vjerovnika dužan je svakom vjerovniku dostaviti original Zahtjeva za otpust/otpis duga odnosno odgodu ovrhe kao i original potvrde mjesno nadležnog centra za socijalnu skrb da je korisnik prava na novčanu naknadu iz sustava socijalne skrbi (zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje ili osobne invalidnine.

Na web stranicama Financijske agencije objavljen je popis vjerovnika koji su potpisali Sporazum o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima (prihvatljivi vjerovnici).


Link: 
https://servisi.fina.hr/otpis-duga-javna-objava/prijava#

Pravni osnov: Sporazum Vlade RH s vjerovnicima

Početak mjere: 02. veljače 2015.

Informacije oko otpisa duga mogu se dobiti na telefon Centra za socijalnu skrb D. Miholjac: 031/631-525, te na e-mail: czss.dm@t-com.hr ili osobnim dolaskom u Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac, Vukovarska 7.

Informacije na razini Republike Hrvatske možete dobiti na telefon: 01/555-7336 ili na e-mail:helena.haspljurisic@mspm.hr radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

 

Koji su dugovi prihvatljivi:

Dug građanina kojem ukupan iznos duga iznosi do najviše 35.000 kuna akumulirano po svim vjerovnicima i evidentirano u FINA-i na dan 30. rujna 2014. godine.

Od toga se najviše 25.000 kn odnosi na dug prema vjerovnicima skupine A i istovremeno najviše 10.000 kn se odnosi na dug prema ostalim vjerovnicima.

Dug građanina kojemu je na dan 30. rujna 2014. račun blokiran dulje od 360 dana.

 

Skupine dužnika na koje se odnosi kriterij A:

 • dužnici su primatelji socijalnih naknada (zajamčena minimalna naknada, pomoć za uzdržavanje i osobne invalidnine)
 • mjeri otpisa duga mogu pristupiti u prva dva mjeseca provedbe mjere (02.02.2015 – 02.04.2015)
 • koraci koje moraju odraditi:
 1. Provjera duga u FINI (osobnim dolaskom u poslovnicu ili na web stranicu FINE). U koliko se nalazi na popisu dužnika uz predočenje osobne iskaznice može zatražiti ispis pregleda duga.
 2. Prikupljanje potrebne dokumentacije (ako se građanin nalazi na popisu dužnika)
 • popuniti zahtjev za otpis duga (zahtjev se može preuzeti na web stranici Fine / centra za socijalnu skrb)
 • pripremiti ispis pregleda duga (prikupljen u poslovnici Fine i/ili u centru za socijalnu skrb)
 • potvrda o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, pomoć za uzdržavanje ili osobnu invalidninu (u centru za socijalnu skrb)

Dostavljanje zahtjeva za otpis duga vjerovnicima

 • Prikupljenu dokumentaciju dužnik dostavlja vjerovnicima. Ako je više vjerovnika zahtjev s dokumentacijom dostavlja se posebno svakom vjerovniku od kojeg traži oprost duga.
 • Podnošenjem zahtjeva za otpis duga dužnik ulazi u Registar otpisa duga na vremenski period od tri godine u slučaju otpisa duga ili jedne godine u slučaju odgode ovrhe.

Obrada zahtjeva za otpis duga

 • Vjerovnici u roku od 15 dana o zaprimljenom zahtjevu, obrađuju Zahtjev i obavještavaju FINA-u o odbijanju ili odobravanju Zahtjeva za otpis duga.

Dužnik dobiva otpis duga ili odgodu ovrhe

 • Vjerovnik obavještava FINA-u i dužnika o odluci kojoj otpisuje dug odnosno odgađa ovrhu.

 

Skupine dužnika na koje se odnosi kriterij B:

Građani čija mjesečna primanja u posljednja tri mjeseca od podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500,00 kn za samce, odnosno 1.250,00 kn po članu domaćinstva, a koji:

 • nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive
 • nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogli koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba
 • nemaju oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji (osim onih građana čija su navedena sredstva ovršena u cijelosti, ali su i dalje blokirani jer je iznos duga bio veći od iznosa koji su bili raspoloživi na računima za navedene svrhe)

od 03. travnja do 30. lipnja 2015. dužnici prema kriteriju B imaju pravo pristupiti mjerama.

Koraci koje moraju odraditi:

 1. Provjera duga
 • dužnik provjerava na web stranici FINA-e ili u poslovnici FINA-e je li na popisu dužnika koji mogu podnijeti Zahtjev za otpis duga,
 • ako se dužnik nalazi na popisu dužnika može zatražiti ispis Pregleda duga u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb ili na 175 lokacija FINA-e.
 1. Ovlaštenim centrima socijalne skrbi dostavlja se potrebna dokumentacija
 • zahtjev za otpis duga
 • ispis pregleda duga dobiven iz FINA-e ili ovlaštenih centara socijalne skrbi
 • potvrda iz nadležnog općinskog suda o vlasništvu nekretnina
 1. Dužnik dokumentaciju dostavlja vjerovnicima nakon što ovlašteni centar za socijalnu skrb u roku od 15 dana utvrdi da dužnik ispunjava kriterij B
 2. Obrada zahtjeva
 • vjerovnici obrađuju Zahtjev i obavještavaju FINA-u o statusu Zahtjeva. Dužnik svoj status može provjeriti na web stranicama u svakom trenutku uz odgovarajuću pristupnu lozinku.
 • vjerovnik u roku od 15 dana od obavijesti o zaprimljenom zahtjevu odlučuje o odobravanju ili odbijanju istog

OVLAŠTENI Centar za socijalnu skrb za dužnike koji pripadaju kriteriju B je Centar za socijalnu skrb Osijek za podnositelje zahtjeva s prebivalištem u Osječko-baranjskoj županiji, Vukovarsko-srijemskoj županiji, Brodsko-posavskoj županiji, Virovitičko- podravskoj županiji i Požeško-slavonskoj županiji.

Obrazac ZAHTJEV ZA OTPUST/OTPIS DUGA ODNOSNO ODGODU OVRHE.doc

Obrazac ZAHTJEV ZA OTPUST/OTPIS DUGA ODNOSNO ODGODU OVRHE.pdf