Program “Alternativni centar podrške za djecu i roditelje

Alternativni centar podrške za djecu i roditelje” Dječji kreativni centar “DOKKICA” provodi program “Alternativni centar podrške za djecu i roditelje”, odobren u okviru Poziva Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge” za trogodišnje razdoblje (2020. – 2023.). Program je usmjeren na povećanje dostupnosti izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i prevenciju izdvajanja djece u riziku i s problemima u ponašanju iz obiteljskog okruženja na području Osijeka i Donjeg Miholjca.

Dokument u prilogu:

Odluka o poništenju postupka nabave uredskog namještaja i opreme

Više informacija pogledajte na poveznici: Odluka o poništenju

Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta u 2020. godini”

Natječaj je objavljen 09. listopada 2020. godine u “Narodnim novinama” te na web stranici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (www.mrosp.gov.hr), a otvoren je 15 dana od objave, odnosno do 24. listopada 2020. godine.

Više informacija na linku:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8305799.html