OBAVIJEST o novoj organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u CZSS Donji Miholjac

Obavijest o novoj organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Donji Miholjac u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

 

Za vrijeme trajanja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Centru za socijalnu skrb Donji Miholjac obavljati će se svi poslovi iz djelokruga rada centra za socijalnu skrb, s ukupnim brojem zaposlenika, u propisanom radnom vremenu Centra za socijalnu skrb Donji Miholjac i to od 07,00 sati do 15,00 sati, svakog radnog dana u tjednu, od ponedjeljka do petka.

Rad sa strankama osigurava se na način da se stranke primaju u vremenu od 07,30 sati do 11,30 sati od ponedjeljka do četvrtka, dok Centar petkom neće primati stranke. Dnevna pauza (stanka) je od 10,30 sati do 11,00 sati od ponedjeljka do petka.

S obzirom na ublažavanje mjera sigurnosti i zaštite radi sprječavanja širenja pandemije od 11. svibnja 2020. godine rad Centra za socijalnu skrb Donji Miholjac organizira na sljedeći način:

  • korisnik prije neposrednog kontakta mora potpisati izjavu da nije imao temperaturu ni respiratorne smetnje i da prema svojem saznanju nije bio u kontaktu sa zaraženom osobom (na ulazu u zgradu Centra)
  • prije prvog neposrednog kontakta provjeravaju se izrečene mjere samoizolacije (uvidom u aplikaciju SOCSKRB)
  • prije ulaza u prostorije Centra za socijalnu skrb Donji Miholjac korisniku se mjeri temperatura
  • na ulazu u prostorije Centra korisnik mora dezinficirati ruke

Svi korisnici primaju se po prethodnom dogovoru s nadležnim stručnim radnikom na način da  kad god je moguće korisnici dolaze u točno dogovorenom terminu, čekaju na svoj red na otvorenom i nakon prijema i/ili provedenog postupka ne zadržavaju se u Centru za socijalnu skrb Donji Miholjac.

Korisnici će se primati prema prethodnom dogovoru s nadležnim stručnim radnikom i to na način da se naručeni korisnici primaju s razmakom između dva termina od najmanje 10 minuta za vrijeme kojeg se prostorija mora prozračiti, a dodirne točke dezinficirati.

Sve aktivnosti provode se koliko je moguće e-komunikacijom i telefonom.

I nadalje upućujemo stranke da sve svoje zahtjeve/podneske dostavljaju Centru putem pošte na adresu Donji Miholjac, Vukovarska 7, putem faxa-a na broj 031/632-705, kao i putem e-mail adrese  czss.dm@os.t-com.hr.

Sve druge potrebne informacije Centru za socijalnu skrb Donji Miholjac stranke se mogu obratiti putem telefona na broj 031/631-525.

Na web stranici Centra za socijalnu skrb Donji Miholjac moguće je preuzeti zahtjeve za jednokratnu naknadu i zajamčenu minimalnu naknadu. Stranke svoje zahtjeve zajedno s potrebnom dokumentacijom, koja je naznačena u zahtjevima mogu dostaviti Centru putem pošte, za vrijeme radnog vremena i nakon radnog vremena mogu ostaviti u poštanskom sandučiću Centra koji se nalazi pokraj ulaza u zgradu Centra, kao što je to bilo i do sada.

Za sva druga prava i usluge Centra, stranke Centra slobodno mogu kontaktirati na navedene načine, odnosno putem elektroničkog servisa e-Usluge Socijalna skrb, kao dijela servisa e-Građani, koji omogućuje elektroničku komunikaciju sa centrima za socijalnu skrb.

 

Mjere obiteljsko-pravne zaštite izrečene od strane centara za socijalnu skrb, nadzor nad ostvarivanjem osobnih odnosa i mjere pojačane brige i nadzora izrečene od strane suda od 11. svibnja 2020. provodit će imenovani voditelji u domu korisnika, odnosno u predviđenim prostorima za održavanje nadzora nad kontaktima uz sve mjere zaštite koje provode i stručni radnici centara za socijalnu skrb u neposrednom kontaktu s korisnicima.

 

Molimo korisnike da se pridržavaju Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije koronavirusa (COVID-19) za centre za socijalnu skrb i centar za posebno skrbništvo Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 8. svibnja 2020. godine.

 

U Donjem Miholjcu, 11.5.2020. godine

 

 

                                                                                                RAVNATELJICA:

                                                                                        Saša Ivanišić, dipl. soc. radnica