Poziv na 18.sjednicu Upravnog vijeća

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

DONJI MIHOLJAC

Na temelju članka 131. Zakona socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152714, 99/15, 52/16,16/17 i 130/17) i članka 35. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), sazivam

 

18. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DONJI MIHOLJAC

 

 

koja će biti održana 23. prosinca 2019. godine u 14.30 sati, u Centru za socijalnu skrb

Donji Miholjac, Vukovarska 7.

Više informacija na poveznici: poziv

Poziv na dostavu ponude za opremanje prostora

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DONJI MIHOLJAC

 

-zainteresiranim gospodarskim subjektima-

 

Predmet: Poziv na dostavu ponude

 

Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac ( u daljnjem tekstu: Naručitelj) je pokrenuo postupak jednostavne nabave za opremanje prostora. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“  br. 120/16) za procijenjenu vrijednost manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove, Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Više informacija na: