BILJEŠKE S OKRUGLOG STOLA ODRŽANOG U DONJEM MIHOLJCU 25.11.2019. god. „Nema opravdanja-odgovornost je na svima“

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama