Poziv na 17. sjednicu Upravnog vijeća

Na temelju članka 131. Zakona socijalnoj skrbi (NN broj 157/13,152/14,99/15,52/16, 16/17 i 130/17)  i članka 35. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08), sazivam

 

 

 17. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DONJI MIHOLJAC

 

koja će biti održana 25. rujna 2019. godine u 14.30 sati, u Centru za socijalnu skrb Donji Miholjac, Vukovarska 7.

Više informacija na linku: Poziv na 17.sjednicu Upravnog vijeća

NAGRADA ZA PROMICANJE PRAVA DJETETA U 2019.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2019. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece. Više informacija na: