Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća

 

 POZIV NA 13. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA CZSS DONJI MIHOLJAC

 

Koja će biti održana 22. studenoga 2018. godine u 15.00 sati, u Centru za socijalnu skrb Donji Miholjac, Vukovarska 7.

D N E V N I    R E D:

 

  1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
  2. Imenovanje ravnateljice Centra za socijalnu skrb Donji Miholjac
  3. Različito.

 

Više informacija na: Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća