Poziv na 12.sjednicu upravnog vijeća

Na temelju članka 131. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16) i članka 35. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), sazivam

 

12. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA

CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DONJI MIHOLJAC

koja će biti održana 19.10.2018. godine u 14.00 sati, u Centru za socijalnu skrb Donji Miholjac, Vukovarska 7.

Više informacija na:

Poziv na 12.sjednicu Upravnog vijeća